Regels

Dit spel is voorbehouden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die in Brussel wonen
Het heeft als doel jongeren op een collectieve en speelse manier in contact brengen met duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

De jongeren vormen groepen van maximaal 4 personen. Een van de deelnemers registreert de groep op het platform. Hij of zij nodigt dan zijn of haar teamgenoten uit om zich bij de groep te voegen.
Elke deelnemer heeft een account die met een wachtwoord beveiligd is.

Alle uitdagingen worden aangeboden op het platform voor alle groepen
Elke uitdaging heeft een aantal punten die gewonnen kunnen worden.
Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten per groep te halen om zo een prijs proberen te winnen.
Elke jongere in de groep kan de uitdaging voor zijn groep aangaan.
Daartoe gaat hij of zij naar de uitdaging en voert de naam van zijn of haar groep in. Vervolgens voegt hij of zij de gevraagde foto of video toe aan de uitdaging. Hij of zij kan ook een opmerking toevoegen.

De uitdaging moet vervolgens gevalideerd worden door iemand van het GoodPlanet GoodCook Challenges team.
De uitdaging wordt gevalideerd indien het verzonden document voldoet aan de instructies voor de uitdaging.
In dit geval worden alle punten toegekend.
Indien de uitdaging niet wordt aanvaard, wordt de groep in kennis gebracht van de reden waarom de uitdaging wordt afgewezen.
In dit geval worden geen punten toegekend

Elke respectloze inhoud zal worden verwijderd en zal direct leiden tot de verwijdering van de groep en van alle behaalde punten

Wanneer de uitdaging is gevalideerd, wordt de foto gepubliceerd op de site en kan iedereen hem bekijken
 Waarschuwing: De site is openbaar, dus jongeren die foto's voor de uitdagingen insturen, stemmen ermee in dat hun foto's worden gepubliceerd .
Indien zij niet op de foto's wensen te verschijnen, kunnen zij ervoor zorgen dat zij niet worden herkend:
Foto's maken van de ruggen, zonder de gezichten te zien of stickers toe te voegen zodat ze niet kunnen worden geïdentificeerd
Het team van GoodPlanet GoodCook Challenges is van mening dat elke foto die in het kader van de uitdagingen wordt gepost, rechtstreeks op de website kan worden gepubliceerd 

De prijzen werden geselecteerd en gerangschikt door het GoodPlanet GoodCook Challenges team
De prijzen zijn voor 4 personen. Daarom zijn groepen beperkt tot een maximum van 4 personen
Er zijn geen wijzigingen in de loten naargelang het aantal personen in de groep (meer of minder)

Aan het eind van de wedstrijd zal er een prijsuitreiking zijn. 
Het team met de meeste punten krijgt de hoofdprijs en zo verder tot alle prijzen uitgekeerd zijn
Bij een gelijke stand in punten wordt het team met de meeste uitdagingen geplaatst vóór het volgende team